Stein Kvalheim AS

// Konflikthåndtering

Vi er i stadige konflikter, men er det virkeligheten? 

Jeg har opplevd at store konflikter beror på ulike syn, ulike behov, frykt og ubegrunnede antagelser som skyldes for lite informasjon om de faktiske forholdene.

De er fullt ut mulig å gjøre noe med, gjennom mer kunnskap og gjennom å finne alternative løsninger på konfliktene. Eller paradoksalt nok: er det noe du skal løse? Kanskje skal du la det ligge, kanskje er det en «feil» som du skal bare la passere.

Ta en rask telefon til meg og se om det er noe jeg kan bidra med dersom du opplever konflikter – du når meg på 92 85 17 10.

konflikter