Ledelse /​ organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling hjelper deg å utnytte ​alle ressurser.
Du vil være i stand til å optimalisere funksjonene i organisasjonen.
Coaching med mental trening vil kunne basere seg på følgende punkter:

Kultur, felles retning, verdier, ledelse, motivasjon, lingvistikk, klarhet / krav, struktur og rutiner, funksjonsfokus, coach/mental trener, organisasjonspsykologi, avhengighet, trygghet, mål som fungerer, terapeutisk kompetanse, konfliktløsning, teamarbeid, tilstandskontroll.

Kultur
Skape en samstemt og velfungerende kultur som fremmer hensikten til organisasjonen/gruppen.

Felles retning
Få den indre entusiasme og engasjement hos hver enkelt medarbeider

Verdier
Skape felles verdier som både ivaretar og utvikler

Ledelse
Evne å formulerer mål, forventninger, formål, hensikt og struktur

Motivasjon
Finne og forstå den enkeltes medarbeiders motivasjon

Lingvistikk
Kommunikasjon som blir forstått begge veier

Klarhet / krav
En forutsetning for delaktighet i en organisasjon

Struktur og rutiner
Forenkler gjennomføring, automatisere den enkeltes hverdag

Funksjonsfokus
Få bedre effekt fra hver enkelt i teamet

Coach/mental trener​
Kvalifisert coach for utvikling av egne ledere og medarbeidere,
Overføre teknikker og kunnskap om menneskers psyke og mentale triggere i hverdagen.

Organisasjonspsykologi
Forståelse av at organisasjoner ikke er bedre enn det svakeste leddet
Kunnskap om hva som gir en velfungerende organisasjon og hvilke prioriteringer / regler en skal forholde seg til

Avhengighet
Alle er med - og ansvarlig for å hjelpe hverandre til å lykkes

Trygghet
Trygghet for medarbeidere og ledere gjennom mestring, tilhørighet og samstemt i utførelse.

Mål som fungerer
Aktiverer handling og gjennomføringsevne

Terapeutisk kompetanse
En dyktig leder har stor nytte av å kunne løse utfordringer også på et høyt terapeutisk nivå.
Dette for å forstå mennesket og forebygge personlige bremseklosser i arbeidssituasjoner.


Videre gir en leder med dette kursopplegget kompetanse til å:

Konfliktløsning
Løse konflikter mellom kolleger og/eller mellom grupperinger
Takle vanskelige samtaler

Teamarbeid
Skape samarbeidsvilje til å lage gode team
Få ulike personer til å samarbeide bedre
Trygge rammer for utvikling

Kontroll over tilstander
Tilstandskontroll i ulike kontekster og situasjoner, en nødvendighet i kriserhåndteringer
En avansert lederkompetanse som kan overføres til dedikerte medarbeidere

Møtekultur, leder-adferd, logiske strukturer mm.