Stein Kvalheim AS

«Jeg lærer bort systematisk tenkning som løser opp 'uløselige' utfordringer i mennesket og ens relasjoner i både arbeids- og privatliv.» - Stein Kvalheim

Mental trener Stein Kvalheim: Min interesse for mental trening startet i 1996 etter å ha sett en amerikansk ekspert holde et foredrag på en salgskonferanse i Tjøme. Jeg lærte meg at alle mennesker har et enormt potensial, og at det finnes verktøy, modeller og metoder for å frigjøre dette potensialet.

Bakgrunn

Med erfaring fra utenriksfart og fra ubåttjenesten i marinen, hadde jeg opplevd hvor ulikt mennesker oppfører seg i kriser og under press. Jeg funderte mye på årsakene til at noen personer klappet sammen av redsel, mens andre sto støtt.

Min teoretiske utdannelse fra Høyskolen i Trondheim ga meg paradoksalt nok gode forutsetninger for å studere psykologi på høyt nivå ved å systematisk gjennomgå teorier kontra praktisk forståelse og bruk i det virkelige liv.

 

Jeg innså at våre tankesett påvirker måten vi kommuniserer og handler på, og at dette også påvirker våre relasjoner, adferd og individuelle livsopplevelser. Grunder og leder i 15 år, deretter coach / mental trener på fulltid. 

Jeg har gjennom årene startet 2 selskaper og solgt. Lang erfaring i å bygge, lede og ikke minst organisere mennesker til å yte sitt aller beste. Innen fotball har ett lag gått fra 3 divisjon og senere til eliteserien og to lag har blitt seriemestre.

obbet med Ronny Deila. Fra 2009 arbeidet vi med å endre tankesettet til hver enkelt person i hele klubben, en ganske omfattende jobb. Resultatet var at Strømsgodset gikk fra å være et lag som ønsket å beholde sin plass i Eliteserien, til å vinne seriegull i 2013.

Både enkeltpersonen og organisasjonen vil ha store problemer med å få framgang uten å ha det klart for seg hvor man vil. Alle trenger klare mål, visjoner og planer for å lykkes. Men dette i seg selv er ikke nok.

Kurs av Stein Kvalheim AS

På mine kurs underviser jeg i at fokuset må først og fremst være på å ivareta enkeltindividet. For at en endring skal skje i en organisasjon, må hver enkelt person oppleve å bli akseptert, sett, hørt og satt pris på.

Suksessen skyldes klare visjoner, målsetninger og regler. Og det er viktig å bruke hver enkelt persons kompetanse, kjenne deres behov og ståsted for å få det beste ut av personen i samspill med andre. Når enkeltpersoner er med på å ta avgjørelser, vil de samme personene aktivt bidra til å oppfylle organisasjonens mål.

Istedenfor å fokusere på negative tankemønstre, skaper vi en mulighet til å endre oss selv og de rundt oss. Istedenfor å skylde på andre, kan vi ta ansvar selv. Vi mestrer og er trygge nok til å gå inn i ubehagelige situasjoner for å utvikle oss positivt

Anmeldelser

Presse