Stein Kvalheim AS

Stiller du alltid opp for andre?

Vi ønsker å være en del av flokken. Mental trener Stein Kvalheim forklarer til KK at samvittighet ofte handler om at man ønsker å gjøre det rette, og når vi er usikker så har vi behov for å få dette bekreftet.

– Vi gjør ofte det vi tror andre vil. Også er vi redde for å gjøre feil. Sannheten er at alle går rundt og tenker på hva andre tenker om dem, den utryggheten er normal, sier han.
Det er ikke uvanlig å være redd for å misforstå og å bli misforstått. Vi tolker ansiktsuttrykkene på de rundt oss og trekker ofte feilaktige konklusjoner på bakgrunn av disse tolkningene. Dersom du er en av de som er redd for at du har sagt noe galt, så er du ikke alene om det. Vi ønsker å være en del av flokken og å bli akseptert av andre, forklarer Kvalheim.
– Det er jo egentlig en god egenskap å bry seg om andre. Men vi tenker for mye på hva andre tenker om oss. For noen gjør det at de ikke får sove fordi de tenker sånne tanker, og det er jo helt forferdelig.
Går du ofte rundt og er redd for hva andre tenker om deg og det du gjør, har Kvalheim et tips til deg; husk at folk ikke går rundt og tenker på deg. De har mer enn nok med å tenke på seg selv. Er du bekymret for hva andre mener råder han deg til å spørre dem rett ut.
– Spør om du har sagt noe feil. Del tankene med andre. Vondten forsvinner lettere hvis du gjør det. Er disse tankene vedvarende kan det også være lurt å oppsøke en profesjonell, sier han.

Har du lest disse?

Er fotball et tilfeldig spill, basert på håp, tro og flaks?