fbpx

Stein Kvalheim AS

Lær om ledelse, salg og coaching på PMT mental trener utdannelse

Alt er et samspill mellom mennesker enten det er som leder, selger eller som terapeut/coach.

Motivere andre til å utføre en handling uansett nivå vi snakker om


Motivere mennesker.
Du vil få personen eller teamet til å følge dine direksjoner og se hva de trenger å se for å gjennomføre til ønsket resultat.

Ledelse, et utmerket og nødvendig kompetanse, langt mer og bedre enn hva du kjenner til i dag. Det er underlig få mennesker som vet hva som motiverer sine medarbeidere, motiverte medarbeidere er langt mer produktive enn de umotiverte medarbeiderne.

Salg, vil du trekke kunden til de beslutninger som er gunstig for person og deres organisasjon og faktisk gjennomføre en beslutning – du kan ikke komme forbi mental trening.

Terapeut / coach, ingen endring vil kunne uten at de ser verdien av det, de ser tydelig risikoen ved å gjøre feil om og om igjen, motivasjonen er grunnlagt på garantere kriser om ikke endringer gjennomføres. 

Vil du vite mer?

Book en 10 minutters gratis og uforpliktende samtale.

Kommunikasjon mellom mennesker og seg selv

Du vil få en stor oppvekker på hvordan språket påvirker deg selv og andre, feil språk (som er i dag) kan medføre misforståelser, masse tidsbruk for å rette opp i feil, uro blant alle involverte.

Ledelse, ved ikke å inneha denne kunnskapen kan ha store konsekvenser. Det vil nesten alltid gi mangelfulle evner til å oppnå forståelse, bidra til felles retning og mål. Uendelig møtevirksomhet, feilaktige tolkninger og 60 til 80 prosent redusert produktivitet.

Har du lest denne?

Hva hindrer deg å få inn salg – med Kenneth Opsahl

Salg, hvordan skal kunde eller leverandør forstå hverandre, en livslang kunde eller kundekontakt fordrer forståelse på et høyt nivå. Feil og fortolkninger har intet her å gjøre, fakta og fakta og kunnskap, begge må ha kompetanse. Det er selgers ansvar å tilrettelegge for en riktig handel og samarbeide. Kunden vil være villig til å betale det som faktisk kreves for å komme forbi en hindring som igjen vil utvikle sin organisasjon / business.

En inkompetent kunde vil ingen ha, ikke du heller. Gå til en virkelig god kunde, salg er utvikling og prosesser – ikke en kamp men hvor konkurranse får deg til å gjøre et nøyaktig stykke arbeid.

Terapeut / coach, gjennom språk ledes meningen bak det som sies. Et godt språkbilde skaper «filmer» som kan beskues og fremtrer som tydelig både i form og mening.

De aller fleste kunder vet hva som skal til, og språket gir både evne og vilje til å rydde opp i fortid og skape en ny fremtid for seg selv og de rundt deg.

Gjennom egen fornyet forståelse av språk entrer de en helt ny verden som er skapende bort fra problematiserende språkbilde.

Relasjoner er selve grunnlaget for all bygging og utvikling av menneske(r)

Uten relasjoner ville ikke mennesket som art kunne samhandle og  langt mindre overleve.

Trygghet, visshet, (kan forhåndsvite reaksjoner (finner ikke ordet på dette)), stabilitet, forutsigbarhet i de fleste situasjoner, stabil gjenkjennende personlighet, ens væren samt sfæren som skapes i relasjonen.

Ledelse er relasjoner, uansett om det gjelder å sjefe, lede eller samordne.
Ja, jeg skriver faktisk sjefe og mener det. Ledelse er et sterkt misforstått yrke, det er alt for liten fleksibilitet i dagens leder. Alt er situasjons- og kontekstbasert i ledelse.
Her er det faktisk medarbeidere som skal relatere seg til lederen og ikke motsatt (som er bildet i mange organisasjoner i dag).

Det kjenne til sin egen leder på riktig måte er en x faktor i ledelse i alle bedrifter, og ja det er du som leder som «leder» an for å skape den riktige relasjonen.

Salg er relasjoner, skapes det ikke et «relasjonsbånd» mellom deg og kunden vil utrygghet oppstå. For relasjoner er trygghet for art ord og handling følges ad.

Derfor må alle mennesker holde det de lover ellers brytes relasjonen. Salg er jo først å fremst å bygge denne tryggheten, trinn for trinn.

Terapeut / coaching, du må vite hva du snakker om, du kan ikke alltids møte en kunde sin forventning. Men du må gjøre det beste du kan, absolutt det beste som du kan for å få, beholde relasjonen og bygge en trygghet som kundens fremtid.

Det finnes ikke noe som heter «kjemi» fra en terapeuts / coach sitt ståsted, kun fra kunden sitt ståsted – noe som er korrekt og nødvendig.

En profesjonell retning er å være med hele seg for kunden, bruke sitt hjerte sammen med høy kompetanse for å hjelpe kunden ut av alvorlige problemer eller være med på å skape et suksessfullt liv for kunden.

Relasjonen er kundens klare visshet for at du jobber for kunden fullt og helt samtidig som kunden vet at endringen og / eller suksessen er gjennom sine egne handlinger.

Motivasjon, mulige løsninger, evne og gjennomføring en part av relasjonen – velge, igangsette og gjennomføre er den andre part av relasjonen.

Kunden har både ansvaret og æren.

Har du lest denne?

Hva skal til for å hoppe i det – og er det verdt det?

Er Mental trener-utdanningen noe for deg?

Gjør en investering for livet. Få mer Informasjon om PMT-utdanning – du er også hjertelig velkommen til å booke en gratis samtale om du ønsker det.

Har du innspill til saken? Kommenter gjerne i kommentarfeltet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.