Stein Kvalheim AS

Lær om ledelse, salg og coaching på PMT mental trener utdannelse

Alt er et samspill mellom mennesker enten det er som leder, selger eller som terapeut/coach.

Motivere andre til å utføre en handling uansett nivå vi snakker om


Motivere mennesker.
Du vil få personen eller teamet til å følge dine direksjoner og kan lett se hva de trenger for å kunne gjennomføre oppgavene til ønsket resultat.
Ledelse, et utmerket og nødvendig kompetanse. Det er underlig få ledere som vet hva som motiverer sine medarbeidere. Motiverte medarbeidere er langt mer produktive enn de  mindre motiverte medarbeiderne.

Salg. Vil du trekke kunden til de beslutninger som er gunstig for person og deres organisasjon – du kan da faktisk gjennomføre salget.
Innen salg kommer du ikke komme forbi mental trening. En student sa dettte:  “Etter 4 måneder på kurs hadde jeg solgt like mye som de foregående 4 årene”.

Terapeut / coach. Ingen endring vil kunne skje uten at kunden ser verdien av endringen. Kunden må føle på den betydelige risikoen det er ved å gjøre den samme feilen om og om igjen. Motivasjonen er grunnlagt på kriser som garantert kommer om ikke endringer gjennomføres.
Se mer info om utdannelsen her.

Vil du vite mer?

Book en 10 minutters gratis og uforpliktende samtale.

Kommunikasjon mellom mennesker og seg selv

Du vil få en stor oppvekker på hvordan språket påvirker deg selv og andre, feil språk (som er i dag) kan medføre misforståelser, masse tidsbruk og energi for å rette opp i feil og uro blant alle de involverte.

Har du lest denne?

Hva hindrer deg å få inn salg – med Kenneth Opsahl

Salg, hvordan skal kunde eller leverandør forstå hverandre, en livslang kunde eller kundekontakt fordrer forståelse på et høyt nivå. Feil og fortolkninger kan ruinere samarbeidet, all kommunikasjon må baseres på fakta og kunnskap, begge parter må ha kompetanse. Det er selgers ansvar å tilrettelegge for en riktig handel og samarbeid. Kunden vil være villig til å betale det som kreves for å komme forbi en hindring som igjen vil utvikle deres organisasjon / business.

En inkompetent kunde vil ingen ha, ikke du heller. Gå til en virkelig god kunde, salg er utvikling og prosesser – ikke en kamp men heller en sunn konkurranse som får deg til å gjøre et nøyaktig stykke godt arbeid.

Terapeut / coach, gjennom språk ledes meningen bak det som sies. Et godt språkbilde skaper «filmer» som kan beskues og fremtrer som tydelig både i form og mening.
De aller fleste kunder vet hva som skal til, og språket gir både evne og vilje til å rydde opp i fortid og skape en ny fremtid for seg selv og de rundt deg.

Gjennom egen fornyet forståelse av språk entrer de en helt ny verden som er skapende bort fra problematiserende og forvirrende språk-bilde.

Relasjoner er selve grunnlaget for all bygging og utvikling av menneske(r)

Uten relasjoner ville ikke mennesket som art kunne samhandle og  langt mindre overleve.

Trygghet, visshet, stabilitet gir forutsigbarhet i de fleste situasjoner.

Ledelse er relasjoner, uansett om det gjelder å sjefe, lede eller samordne.
Ja, jeg skriver faktisk sjefe og mener det. Ledelse er et ofte et misforstått yrke. Det er alt for liten fleksibilitet i dagens ledelse. Alt er situasjons- og kontekst-basert i ledelse. Det er medarbeidere som skal relatere seg til lederen og ens organisasjon og ikke motsatt.

Det kjenne til sin egen leder på riktig måte er en x-faktor i ledelse, og ja, det er du som leder som «leder» an for å skape den riktige relasjonen.

Salg er relasjoner, skapes det ikke et «relasjonsbånd» mellom deg og kunden vil utrygghet oppstå. For relasjoner er tryggheten for at ord og handling følges ad.

Derfor må alle mennesker holde det de lover, ellers kan relasjoner forvitre. Salg er jo først å fremst å bygge denne tilliten/tryggheten, trinn for trinn.

Terapeut / coaching, du må vite hva du snakker om, du kan ikke alltids møte en kunde sin forventning. Men du må gjøre det beste du kan. 

Det finnes ikke noe som heter «kjemi» fra en terapeuts / coach sitt ståsted, kun fra kunden sitt ståsted – noe som er korrekt og nødvendig.

En profesjonell retning er å ønske det beste for kunden, bruke sitt hjerte sammen med høy kompetanse for å hjelpe kunden ut av alvorlige problemer eller være med på å skape et suksessfullt liv for kunden.

Har du lest denne?

Hva skal til for å hoppe i det – og er det verdt det?

Er Mental trener-utdanningen noe for deg?

Gjør en investering for livet. Få mer Informasjon om PMT-utdanning – du er også hjertelig velkommen til å booke en gratis samtale om du ønsker det.

Har du innspill til saken? Kommenter gjerne i kommentarfeltet.