Stein Kvalheim AS

Prestasjonsmannen

Vi snakker mye om «karrierekvinnen», men sjeldent snakker vi om «prestasjonsmannen». Han finnes, og her ligger det noen farer. Siden jeg har coachet menn i mer enn 15 år: la meg her i dette innlegget snakke mer om tema menn og psykisk helse.

Mannen må prestere
(noe som kan ødelegge)

prestasjonsmannen_stein_kvalheim Slik liker vi å se mannen: som en suksessfull person innen både karriere og med kontroll på livet. Men bak fasaden lurer farene. Photo by Hadi Yazdi on Unsplash.

Mannen agerer for en respons, et resultat. «Feedback» på godt norsk er å gi «mat» for å skape resultat som er bærende i det ytre rom.

Oppfattelsen blir da forstått som fasade, både i tittel og mellom-menneskelig form. Den kjemper vi for i alle vinklinger og i alle kontekster og situasjoner. For mange menn er lykken noe som kommer, den er der innimellom, vi bygger en fremtid og trygger den gjennom en motivasjon for å skape en varig lykke.

Menn mangler ofte to ting: refleksjoner over nuets opplevelse.

Følelser som en ledetråd.

Følelsene er ikke vi menn så gode til å reagere på. Det er forbeholdt kvinner å «føle» – vi menn skal reagere og oppleve gjennom kroppsrespons og tankene våre.

Sinn og opplevelser er likt for alle mennesker – både menn og kvinner:

Følelser – Tanker – Kropp[/caption]

Psykisk helse er basert på et konstant samspill mellom tanker, følelser, kropp og våre iboende nedarvede instinkter. Disse er i konstant samspill som gir deg din livsopplevelse. Det er en stor forskjell på når alt er samstemt og i balanse med hverandre, og når ubalanser kan gir opplevelse av kriser i ulike former og intensitet.

Mangel på kunnskap om hva det mentale er og hvordan vi fungerer, medfører at vi ikke ivaretar det som er viktig for oss som menn. Kunnskap er hele forskjellen.

Det udelelige samspillet (Tanke – Kropp – Følelser)

Tanken: Tanken kan gi oss retning, lese hva som kan hjelpe oss, ha fokus på det som kan gi oss balanse og det du leser i dette bilaget kan være en god start.

Kropp: Hva du spiser, hva du har på deg, bevegelser, dine omgivelser, kroppsholdninger, fysisk helse og ikke minst helsesjekk – er viktig for helheten.

Følelser: All samlet informasjon ligger i følelsene i et samspill mellom kropp, tanker og instinkter, i tillegg til ekstern påvirkning.

Vi føler på én ting – er vi god nok?

Følelser gjelder like mye en 15-åring og en 85 år gammel mann. Menn er tause, lite åpne, mangler et nettverk rundt seg. Menn gjør noe, de snakker ikke om hvordan de har det, de sier ikke noe om det som skjer og lukker det inne i seg om hvordan de har det. Menn skal løse livet selv – og vi blir der, alene.

Prestere: det gjør vi.

Vi menn presterer, slik er det bare. Og vi gir kvinner lov til å prate om det, nyte eller bable i vei om alt det vi ikke har i oss. Ingen løser alt alene – du/vi menn må våkne opp, vi trenger følelseslivet og å vedkjenne oss dette.

Har du lest disse?

Er fotball et tilfeldig spill, basert på håp, tro og flaks?