fbpx

Stein Kvalheim AS

Stilt overfor et umulig valg? Her er 7 spørsmål du bør stille deg selv

Et av de mest grunnleggende spørsmålene for oss mennesker er å veksle mellom trangen til å søke trygghet (men da å oppleve kjedsomhet) og det å oppsøke risiko (med potensiale for lykke/utvikling).

Hva velger du? Det trygge, men «kjedelige» eller det risikofylte men ekstatiske? Ofte virker valget umulig.

Still deg selv disse spørsmålene

Hvis du har kommet til et slikt veiskille i livet hvor du føler at du må ta et «umulig» valg, da bør du stille deg selv følgende kontrollspørsmål:  

  1. Hvilke umiddelbare følelser oppstår hos deg hvis jeg sier til deg: «Gå for det trygge, bli der du er». Kjenn på det du føler da. Kan du klare å leve med det «offeret» resten av livet? 
  2. Hvem i livet ditt vil bli påvirket av ditt valg? Hvordan blir deres nye situasjon hvis du går for det utrygge valget ditt? Er det verd det, for dem? 
  3. Hva er det du risikerer – worst case scenario? Kan du leve videre, lykkelig med valget ditt, til tross for om disse skulle inntreffe?
  4. Har du noen hensyn å ta, utenfor deg selv, som bør påvirke valget ditt? Hva forteller disse hensynene deg?
  5. Hvor mange ganger har du kjent på dette nå? Er dette en gjentagende ting og problemstilling du kommer opp i – at du må velge mellom dette? Velger du «alltid» det trygge? Hvis du går for det utrygge denne gang – hvor «galt» er/føles det valget? Se deg selv og situasjonen utenifra.
  6. Er du (og dine nærmeste) villige til å betale prisen – altså det det koster å ta det utrygge valget, men som gjør at du kan trives på lang sikt? Har du satt opp en slagplan for gjennomføringen?  
  7. Venter du på at livet skal skje, uten å gjøre noe aktivt selv? Hvordan kan du innstille livet ditt – og tankene dine, i dag, nå, for å unngå slike dilemma i fremtiden?

Er du en av de som nå går og henter penn og papir og skriver ned dine svar, ja – da er du på rett vei.

Fokuser på ditt “Why” (=målet)

Så hva gjør du? Ingen andre enn deg selv kan hjelpe deg å ta det endelige valget, men et råd er å fokusere et skritt lenger enn selve valget – og altså på et mål du har satt deg utover dette – som ligger langt der fremme.

– Veien blir lettere å gå dersom du fokuserer på målet, og ikke hindringene. Men det er ikke nødvendigvis enkelt, likevel.

Har du lest disse?

Er fotball et tilfeldig spill, basert på håp, tro og flaks?